បុរសជាប្តី បានប្រាប់ ឲ្យដឹងថា នៅពេលរូប គាត់ចុះទៅខេត្ត គឺប្រពន្ធរបស់ គាត់ តែងលួច មកទាក់ទង នឹងសា.ហា.យ.នៅផ្ទះពេទ្យ នេះ ពី ៣ ទៅ ៤ ដង ក្នុង១សប្តាហ៍។

 

គាត់ហ៊ាន.អះអាង.បែបនេះ គឺដោយសារ.គាត់បាន.ជួលគេ ឲ្យតាម.ដាន រហូត.ប្រពន្ធរូបនេះផ្ទុះ.កំ.ហឹ.ង ឲ្យប៉ូលីស.ចាប់ខ្លួនអ្នក.តាមដាន ទើប យក.លុយទៅ.ដោះ.អស់ 200$។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះជារឿងដ៏.សែនហួសចិត្ត និងគួរឲ្យ.ឈឺចាប់ជំនួ.សខ្លាំង.ណាស់ ខណៈ បុរស.ជាប្តីម្នាក់ បានតាម.ទាន់.ប្រពន្ធ.របស់ខ្លួន

 

ដែល.មានរូបសម្រស់.វ.ង់.ភ័ក្រដូច.ដួងព្រះ ច័ន្ទ កំពុង.ស.ម្ងំនៅក្នុង.បន្ទប់ VIP ជាមួយប្រុស.សា.ហា.យ នៅក្នុងផ្ទះ.ពេទ្យមួយ.កន្លែង ស្ថិតនៅ តាម.បណ្តោយ.ដង.ទន្លេសាប។​អូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ទម្លាយការពិត.គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល ថា ប្រពន្ធរបស់ គាត់.ពិស ពុល.ណាស់ ដោយឲ្យគាត់ដាក់ GPS នៅឡាន.ដែលគាត់ជិះ ប៉ុន្តែ ប្រពន្ធវិញ បដិសេធ.ដាក់ GPS ជាប់ ឡាន.ខ្លួន.ជិះទេ បើឲ្យដាក់ សុខចិត្តជិះ PassApp ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

លើសពីនេះ ចំពោះ ទូរស័ព្ទវិញ គឺចាក់សោរ.ដាក់.លេខកូដ និងមិន.ឲ្យស្គាល់ Password ហ្វេសប៊ុកឡើយ។ បើទោះជាគាត់.ព្យាយាម ពន្យល់.ណែនាំ

 

 

ឲ្យស្លៀក ពាក់.ត្រឹមត្រូវគោរពប្រតិបត្តិសាសនា.ឥស្លាម ដូចជា ពាក់.ក្រម៉ា.នៅក្បាល.យ៉ាងណា ក៏ប្រពន្ធរូបនេះ.មិនស្តាប់ដែរ និងផ្ទុយ.មកវិញ គឺស្លៀកពាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

សិចស៊ី តែងកាយ.ឆើតឆាយ ស្កាត់.មក ជួបសា.ហា.យដែល.ជាប្អូនប្រុស.របស់ម្ចាស់ ផ្ទះពេទ្យនេះ។ គាត់ពិត.ជាហួស.ចិត្តខ្លាំងណាស់ នៅពេល តាមទាន់.ផ្ទាល់នឹ.ងភ្នែក ប្រពន្ធរូបនេះ

 

 

បែរជាបាន.និយា.យនៅ.ចំពោះមុ.ខសា.ហាវ.ខ្លួនថា រូបគាត់មិន.មែន.ជាប់.ពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងនាងទេ ខណៈពួកគេ.ទាំងពីរ.

 

មិន ទាន់.លែ.ងលះគ្នាផង ពោលគឺ នៅ.រស់នៅ.ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធរៀបការ.ពេញច្បាប់ និង ថែមទាំងមាន.អេតាស៊ីវិល.ត្រឹមត្រូវទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

គាត់ក៏បានបញ្ចាក់ថា ការឈាន ឲ្យគាត់កើត.មាន.ការ.ស.ង្ស័.យ រហូតតាម ទាន់.បែបនេះ គឺឲ្យតែ.រាល់ពេលគាត់ផុស.រូបថតជា.មួយ ប្រពន្ធម្តងៗ

 

គឺប្រពន្ធតែង.រក រឿង.ឈ្លោះ និងចូលទៅលុប.នៅក្នុង ហ្វេស ប៊ុក.គាត់.រហូត។ គាត់បាន រៀបការ.នឹងគ្នាមាន.រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ហើយ ប៉ុន្តែពុំមាន.កូននោះទេ និង.បច្ចុប្បន្ននេះ ពួកគាត់.រស់..នៅច្រាំ.ង.ចម្រេះ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានី.ភ្នំពេញ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here