ឆ្លងតាមប្រវត្តិសា.ស្ត្រ (ស.ង្គម វប្បធ.ម៌ ន.យោបា.យ ប្រពៃណី ទំនៀម) ខ្មែរបានបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីខ្មែរ មានគុណសម្បត្តិ ធំធេ.ងដែលគួរឲ្យស្.ញប់ស្ញែ.ង ជាច្រើនដូចជា៖ -ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាអ្នកជំនួញដ៏ឆ្លាតវៃ – ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាភរិយាដ៏ល្អរបស់ស្វាមី -ស្រ្តីខ្មែរ គឺជាមាតាដ៏ល្អរបស់កូន- ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាអ្នកប្រកា.ន់ខ្ជាប់ នូវគោលការណ៍សីលធម៌ របស់ព្រះពុ.ទ្ធសា.សនា – ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាកងជីវព.លដ៏ក្លាហាន របស់ជាតិ -ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាអ្នកទា.មទារសេ.រីភា.ព ដ៏សកម្មរបស់ជាតិ -ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ បុរស – ស្ត្រីខ្មែរ គឺជាកម្លាំងដ៏ មុ.តស្រួ.ចរបស់ សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិ – ស្ត្រីខ្មែរ គឺជា គ្រូបង្រៀនរបស់ជាតិ -ស្ត្រីខ្មែរ ជាអ្នកឈានមុខគេ នៅក្នុងកិច្ចថែរក្សាវប្បធម៌។ ប៉ុន្ដែមានស្រ្ដីខ្មែរមួយចំនួនតូចមិនបានយល់ដឹងនៃតម្លៃរបស់ខ្លួន ជាក់ស្ដែ.ងដូចស្ដ្រីម្នាក់នេះជាដើម។យោងតាមគណនេយ្យហ្វេសប៊ុក San Prum បានសរសេរថា”ជួយស៊ែរផង បងប្អូនដើ.ម្បីឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ចាត់វិធា.នការផ្លូវច្បា.ប់!!សូមក្រសួងសម.ត្ថកិច្ចចា.ត់វិធា.នការទៅលើនារីៗដែលថ.តវីដេអូឡាយ អា.សអាភា.សទាំងនេះផង!ការថតវីដេអូឡា.យបែ.បនេះអាចប៉ះពា.ល់ខ្លាំងលើត.ម្លៃនារីខ្មែរនឹងអាចជម្រុ.ញអោយបុរសៗមួយចំនួនដែលខ្វះការយ.ល់ដឹងទ.ប់អា.រម្មណ៍មិនបា.នទៅចា.ប់រំលោ.ភសំ.លា.ប់កូ.នខ្លួនឯង ក្មួយខ្លួនឯង កូនគេដទៃទៀត…!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here